ANASAYFA

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA DESTEKTEN

YARARLANMAK İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

a)      T.C vatandaşı olmak

b)      Okul öncesi eğitimde 16 Mart 2009 ile 15 eylül 2010 tarihleri arasında doğmuş olmak

c)       İlkokul birinci sınıflarda 15 Eylül 2014 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip çıkmak

d)      15 Eylül 2014 tarihi itibariyle ortaokul ve imam-hatip ortaokulu beşinci sınıflarına kayıt şartlarına sahip olmak,

e)      Ortaöğretim kurumlarının 9’uncu ve hazırlık sınıflarına kayıt olacakların başvurabilmeleri için;ortaokulu veya imam hatip ortaokulunu bitirmiş ve 15 Eylül 2014 tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmemiş olmak,

f)       Öğrencilerin uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç olmak üzere,bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak,

g)      Resmi İlkokul,ortaokul ve ortaöğretim okullarının ara sınıflarında veya azınlık okullarında kayıtlı olmak,

h)      Eğitim ve öğretim desteği almak istediği okul türünün kayıt ve nakil şartlarına haiz olmak

 

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA DESTEKTEN YARARLANMAK İSTEYEN ÖĞRENCİ VELİLERİNİN/VASİLERİNİN YAPACAKLARI İŞLEMLER

a) Veliler/vasiler,öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi veya azınlık okul müdürlüklerinde,E-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvurularını yapacaklar.

b) Veliler/vasiler,Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12)’nda yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaktır.Yanlış bilgi ve belge sunanların başvuruları ve eğitim ve öğretim desteği hakları geçersiz sayılacak olup haklarında yasal işlem yapılacaktır.

c) Veliler/vasiler,uluslar arası federasyonlarca yapılmış olan ve öğrencinin katılmış olduğu olimpiyatlar ve resmi makamlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci,ikinci,üçüncü) ait belgelerin bir örneğini asıllarını ibraz etmek suretiyle başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

ç) Veliler/vasiler,eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait 2014 yılı Haziran ayı toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi,muhasebe birimleri veya ilgili kişi,kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeyi başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edilecektir.

d) Veliler/vasiler,üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.

e) Eğitim ve Öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri 5-9 Eylül 2014 tarihleri arasında E-Okul üzerinden en fazla 15 okul tercihi yapacaktır.